Vi utfører rivning av hus og bygninger ihht lover og forskrifter.