Prosjektering

Vi kan utføre oppdrag innen prosjektering, landmåling og masseberegning av eget arbeid, samt rådgivning i forbindelse med prosjekter. Vi hjelper også med søknader til kommunen. Vi benytter Gemini oppmålingsprogram som viser flotte tegninger i blant annet 3D.

Transport av masser

Vi utfører transport og salg av alle typer masser. Vi har avtale med fraktefartøy som frakter masser som singel og grus til nærmeste kai ved større anleggsområder. Hovedlageret vårt er på Ladstein industriområdet på Finnøy.

Anleggstjenester

Vi utfører ulike graveoppdrag som blant annet opparbeidelse av tomter og uteområder, moloer og småbåthavner, veibygging, byggefelt og næringstomter, opparbeidelse av vann og avløpsanlegg, frukthager, og graving av gass og kabelgrøfter.