Vi har erfarne og dyktige folk som utfører arbeid innen boring og sprengning. Vi kan også ta på oss oppdrag som kun omfatter boring og sprengning.