Vi utfører ulike graveoppdrag som blant annet opparbeidelse av tomter og uteområder, moloer og småbåthavner, veibygging, byggefelt og næringstomter, opparbeidelse av vann og avløpsanlegg, frukthager, og graving av gass og kabelgrøfter.